Powered by Smartsupp O nás
Nákupný košík

O nás

O kozej farme na Podvysokej ABEL plus

Našu farmu sme založili v roku 1996 na hospodarskom dvore Podvysoká. Od vtedy sme získali obrovské skúsenosti s veľkochovom kôz, v ktorej sme dosiahli aj niekoľko úspechov. Hlavnou činnosťou našej farmy je poľnohospodárska prvovýroba zamerané na chov kôz, plemena kozy sánskej, bielej a spracovanie mlieka.

Šľachtiteľský chov kôz

Štruktúra plemenného stáda je založená na mliekovom plemene bielej krátkosrstej kozy. Úspechy zošľachťovacej práce plemenitbe dosahujeme predovšetkým pripúšťaním vhodných plemenných capov Kaspar, Rudi, Bera, Mohykán, Rómeo, Lax, Molch, Bumsi, Hektor, Gurt, Vesmír, Sambo, Zub so zameraním na maximálnu mliekovú úžitkovosť.

Odborný dohľad ŠPÚ SR

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom SR pravidelne prevádzame kontrolu úžitkovosti I. stupňa, čím zistíme a overíme produkčné vlastností zvierat. Vďaka kontrole maximalizujeme produkciu a kvalitu mlieka, ktoré následne budeme spracovávať.

Prirodzený spôsob plemenitby kôz

V našom chove prevádzame harémové pripúšťanie , ktoré patrí medzi prirodzený spôsob plemenitby. Tvorí vyššiu formu evidovateľného identifikovania potomstva, pretože každý plemenný cap má pridelený vopred určený počet kôz s vylúčením nežiadúceho párenia z hľadiska príbuzenskej plemenitby alebo iných dôvodov.